???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 218
 • Msn: 3
 • Yahoo: 69
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2081710
 • Ods??ony wpis??w: 310391
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Wybierz kategori?

  ??wiat??owody sklep
  Sklep internetowy Kable ??wiat??owodowe posiada bardzo du??? ofert? kabli typu skr?tka, ??wiat??owod??w jak r??wnie?? osprz?tu napowietrznego MALICO. Dzi?ki w??asnym fabrykom w Chinach jeste??my w stanie dostarczy? Pa??stwu najta??sze ??wiat??owody na polskim rynku z najlepsz? jako??ci? wykonania. Twoja konkurencja ju?? kupuje ??wiat??owody w naszym sklepie internetowym - nie zosta?? w tyle i kup ??wiat??ow??d u nas! W naszej ofercie mamy r??wnie?? wiele akcesori??w potrzebnych do budowy sieci oraz osprz?t napowietrzny MALICO. Nasze relfektrometry i spawarki ??wiat??owodowe na pewno pomog? w Twoim biznesie.


  Dodano: 2013-10-14 14:25:51

  Dekoracje weselne i ??lubne
  Wszystko w jednym miejscu do zorganizowania ??lubu, wesele czy urodzin. Szeroka gama ponad 2500 produkt??w. W naszej ofercie znajdziesz naklejki na w??dk? z personalizacj? czy pi?kne podzi?kowania dla rodzic??w na szkle z pe??na personalizacj? oraz zdj?ciem Pary M??odej. Pomagamy w doborze element??w oraz typ??w dekoracji sal na wesela.


  Dodano: 2013-08-16 17:46:57

  Sigma video studio - profesjonalne us??ugi wideo
  Firma Sigma Video Studio prowadzi dzia??alno??? w zakresie us??ug wideofilmowania i fotografii. G????wnym obszarem dzia??alno??ci naszej firmy jest wojew??dztwo Podlaskie, jednak na ??yczenie klienta pracujemy r??wnie?? w s?siednich wojew??dztwach. Oferowane przez nas us??ugi to: *wideofilmowanie imprez okoliczno??ciowych - chrzt??w, komunii, wesel *profesjonalna fotografia *nagrywanie wideo z event??w rozrywkowych i artystycznych ??wiadczone przez nas us??ugi s? w pe??ni profesjonalne, o czym ??wiadcz? komentarze zadowolonych klient??w. Po wi?cej szczeg??????w zapraszamy na stron? www Sigma Video Studio, lub na nasz profil na facebooku.


  Dodano: 2013-08-16 13:09:02

  Architekci ???d??
  Budynki i architektura to nasza pasja. Z pe??n? energi? podchodzimy do wykonywania projekt??w budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budow? oraz projekt??w wykonawczych bezpo??rednio dla firmy wykonawczej. Budynki kt??re projektujemy s? nowoczesne, dobrze wpisuj?ce si? w otoczenie i koresponduj?ce z budynkami s?siaduj?cymi. Konstrukcja z regu??y jest prosta tak aby nie generowa?? zb?dnych koszt??w.


  Dodano: 2013-08-16 13:01:03

  Bielizna key przez internet
  Bielizna ekskluzywnej marki Key najtaniej na rynku tylko w InternetowyButik.pl. Posiadamy wi?kszo??? modeli i rozmiar??w, mo??liwo??? realizacji zam??wie?? specjalnych. Niskie ceny wysy??ki i szybka realizacja sk??adanych zam??wie??.


  Dodano: 2013-08-16 12:33:41

  Teatr ognia mantra
  Profesjonalne i pe??ne tajemnic pokazy ta??ca z ogniem. Ca??o??? urozmaicona pirotechnik?, pluciem ognia i po??ykaniem ognia. Taniec z ogniem to najlepsza atrakcja na Twoj? imprez? okoliczno??ciow?. Zapraszamy na stron? internetow? w celu zapoznania si? z nasz? ofert?.


  Dodano: 2013-08-12 10:40:33

  Orkiestra na wesele
  Orkiestra weselna, kt??ra zaproponuje prawid??owo dostosowan? muzyk? podczas trwania imprezy, jest bezspornie najistotniejszym czynnikiem wp??ywaj?cym na dobr? zabaw? na weselu. Dlatego te?? by pom??c odszuka? ten atrakcyjny zesp???? na wesela, kt??ra zagwarantuje Pa??stwu odpowiedni? opraw? muzyczn? na przyj?ciu weselnym, b?d? te?? innej imprezie okoliczno??ciowej, stworzyli??my zesp???? muzyczny Hali??ka Band - zesp???? na wesele, ale nie tylko.


  Dodano: 2013-08-05 20:21:20

  Rzeczoznawca maj?tkowy Krak??w
  Jeste??my biurem zajmuj?cym si? wycenami maj?tkowymi na terenie Krakowa i okolic. Jako profesjonali??ci w swojej bran??y oferujemy Pa??stwu pe??en zakres us??ug zwi?zanych z oszacowaniem warto??ci nieruchomo??ci, ruchomo??ci i ??rodk??w niematerialnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony firmowej i zapoznanie si? ze szczeg????ami oferowanych us??ug.


  Dodano: 2013-07-12 11:20:08

  Apartamenty vip starowi??lna - krak??w
  Oferujemy wynajem presti??owych apartament??w w samym centrum Krakowa. Apartamenty zosta??y tak urz?dzone aby ka??da para wynajmuj?ca t? przestrze?? czu??a si? wyj?tkowo. Jako jedni z nielicznych oferujemy wynajem apartament??w z jacuzzi. Nasze wanny z hydromasa??em zosta??y zainstalowane w centralnym punkcie apartamentu dzi?ki czemu macie Pa??stwo mo??liwo??? korzystania z luksus??w jakie oferuj? te wyj?tkowe wn?trza. Zach?camy do kontaktu telefonicznego pod numerem 519 738 740. Pami?taj ??e najpi?kniejsze apartamenty w Krakowie znajduj? si? na www.apartamentyvipstarowislna.pl Serdecznie zapraszamy


  Dodano: 2019-12-12 21:14:10

  Wynajem bus??w osobowych krak??w
  Oferujemy wynajem samochod??w typu bus kt??re s? w stanie pomie??ci? 8 lub 9 os??b. Oferowane samochody zosta??y wyprodukowane w 2019 roku i w??a??nie odebrali??my je z salonu. Gwarantujemy najlepsze ceny wynajmu kr??tko i d??ugoterminowego nowych samochod??w Toyota w wersji VIP. Samochody bez limit??w kilometr??w z mo??liwo??ci? wyjazdu zagranicznego. Zach?camy do zapoznania si? ze szczeg????ami naszej oferty na stronie internetowej oraz kontaktu osobistego za po??rednictwem telefonu lub maila.


  Dodano: 2019-11-05 21:02:12

  Auto na ??lub krak??w - wynajem samochod??w do ??lubu krak??w i okolice.
  Oferujemy wynajem luksusowych samochod??w do ??lubu na terenie Krakowa i okolic. W swojej ofercie posiadamy samochody takich marek jak Lexus, Audi, Jaguar oraz Jeep. Us??ugi w zakresie obs??ugi ??lub??w i wesel prowadzimy od kilku lat i w??a??nie dzi?ki zdobytemu do??wiadczeniu mo??emy zaoferowa? Pa??stwu us??ugi na najwy??szym poziomie. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny wynajmu samochodu z kierowc? i nie ograniczamy si? jedynie do Krakowa i wojew??dztwa ma??opolskiego. Us??ugi wynajmu luksusowych samochod??w z kierowc? oferujemy na terenie ca??ej Polski. Aktualnie w swojej ofercie posiadamy takie samochody jak: - Lexus GS300, - Jaguar XJ x351 - Audi Q7, - Jaguar XF x250, - Jeep Grand Cherokee SRT. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? ze szczeg????ami naszej oferty na stronie internetowej oraz kontaktu czy to za po??rednictwem naszego formularza czy te?? telefonicznie. Sportowe limuzyny to my :) Dodatkowo mo??emy zaoferowa? wynajem bus??w 8 i 9 osobowych do rozwiezienia go??ci po uroczysto??ciach weselnych.


  Dodano: 2019-11-05 21:16:52

  Rzeczoznawca maj?tkowy Karolina Kozielska - wyceny maj?tkowe krak??w
  Oferuj? us??ugi w zakresie wycen nieruchomo??ci. Wykonana przeze mnie opinia ma form? operatu szacunkowego. Realizuj? us??ugi w zakresie szacowania wszelkiego rodzaju nieruchomo??ci, a w szczeg??lno??ci domy, kamienice, lokale handlowe, us??ugowe, biurowce, hale magazynowe, mieszkania, dzia??ki niezabudowane, zabytki oraz mienie zabu??a??skie. Posiadam spor? wiedz? w zakresie wyceny mienia zabu??a??skiego. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz odwiedzenia mojej witryny internetowej.


  Dodano: 2017-01-29 14:25:56

  Wycena nieruchomo??ci | rzeczoznawca m?jatkowy - Ma??gorzata Drobna
  Ma??gorzata Drobna - rzeczoznawca maj?tkowy. Profesjonalne i rzetelne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomo??ci mi?dzy innymi dom, dzia??ka, mieszkanie, lokal u??ytkowy, grunty budowlane, grunty rolne, prawo w??asno??ciowe. Dzia??am g????wnie na terenie wojew??dztwa ma??opolskiego w szczeg??lno??ci powiat suski, krakowski oraz Miasto Krak??w. Zach?cam do zapoznania si? z ofert? na stronie internetowej i do kontaktu.


  Dodano: 2017-01-18 16:02:42

  Darmowe og??oszenia lokalne - www.oglosimy.pl
  Poszukujesz strony internetowej na kt??rej bez op??at zamie??cisz swoje og??oszenie dotycz?ce sprzeda??y sprz?tu gospodarstwa domowego lub poszukujesz podwykonawcy? W takim razie trefi??e?? idealnie. W naszym serwisie www.oglosimy.pl oferujemy mo??liwo??? bezp??atnego dodania ofert sprzeda??y praktycznie ka??dej rzeczy. W ka??dej kategorii mo??esz doda? bezp??atnie a?? 4 zdj?cia swojego produktu. Ka??dy u??ytkownik ma mo??liwo??? dodania swojej oferty zar??wno bez rejestracji jak i rejestruj?c si? w naszym serwisie. Nie czekaj i ju?? dzi?? wystaw na sprzeda?? rzeczy kt??re Ci zalegaj? na strychu lub w gara??u. Zamiast si? kurzy? niech przynios? Ci zysk.


  Dodano: 2016-11-26 20:14:17

  Kalbarczyk rzeczoznawcy - rzeczoznawca maj?tkowy
  Rzeczoznawca Maj?tkowy Krak??w - Tania, Solidna i Szybka Wycena wszystkiego rodzaju Nieruchomo??ci. Wyceny dla potrzeb ustalenia ceny transakcyjnej, do banku ( zabezpieczenie kredytu), dla cel??w spadkowych, rozliczeniowych itp. Sporz?dzam wyceny dla os??b prywatnych, gmin, przedsi?biorstw. Przedmiotem wyceny mo??e by?: dom, lokal mieszkalny, lokal us??ugowy, lokal biurowy, obiekty przemys??owe, kamienice, s??u??ebno??ci oraz wiele innych. Profesjonalne podej??cie do klienta. Atrakcyjne ceny! Zadzwo?? i zapytaj


  Dodano: 2015-12-17 09:59:26

  Biuro wycen maj?tkowych Beata Racho??
  Od 2007 roku jestem zwi?zana z rynkiem nieruchomo??ci. Ca??? swoj? aktywno??? edukacyjn? i zawodow? po??wi?cam tej dziedzinie. Jestem cz??onkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc??w Maj?tkowych. Nieustannie podnosz? swoje kwalifikacje. Wykonuj? wyceny dla os??b indywidualnych, instytucji i przedsi?biorstw. Swoim klientom zapewniam solidne i terminowe wykonanie wyceny w atrakcyjnych cenach. Wykonuje wyceny m. in. dla cel??w: ustalenie ceny kupna-sprzeda??y, ustalenie ceny wywo??awczej przy sprzeda??y, do ustalenia amortyzacji, aktualizacja op??at za u??ytkowanie wieczyste, ustalenie wielko??ci zabezpieczenia kredytu, obliczenie odszkodowania za wyw??aszczenie, ustalenie wielko??ci op??aty skarbowej (podatek od spadk??w i darowizn lub od czynno??ci cywilno-prawnych), ustalenie ceny sprzeda??y nieruchomo??ci u??ytkownikowi wieczystemu, obliczenie odszkodowania za szkody, ustalenie wysoko??ci ubezpieczenia, od uw??aszczenia osoby prawnej, obliczanie op??aty planistycznej, rozliczenia poniesionych nak??ad??w, obliczenie op??aty adiacenckiej, obliczenie nale??no??ci za wy???czenie gruntu rolnego (le??nego) z produkcji,zaliczenie mienia pozostawionego za granic? na poczet nabycia nieruchomo??ci. Wyceniam m. in.: dzia??ki, domy, lokale mieszkalne, nieruchomo??ci przemys??owe, lokale us??ugowe, hale, magazyny, nieruchomo??ci produkcyjne, hotele, kamienice, dzia??ki rolne, le??ne i inne. Opr??cz us??ug wyceny nieruchomo??ci ??wiadczymy r??wnie?? us??ugi po??rednictwa sprzeda??y na terenie wojew??dztwa ma??opolskiego. Wi?cej informacji: rzeczoznawca Tarn??w


  Dodano: 2015-01-17 18:57:44

  Sukienki - poczuj si? fenomenalnie!
  Prowadzony przez nas Fenomenalny Butik podchodzi do ubioru zupe??nie inaczej, ni?? najwi?ksze firmy odzie??owe. Dost?pne tutaj sukienki nie by??y tworzone z my??l? o tym, co najlepiej si? sprzeda, ale raczej w celu stworzenia ubioru, w kt??rym same projektantki b?d? si? dobrze czu??y. Takie podej??cie gwarantuje nam, ??e wszystkie sukienki dzianinowe b?d? tutaj oparte na klasycznej elegancji, a sukienki wieczorowe b?d? nadawa??y si? do noszenia, nie tylko do prezentowania ich na sobie. Jest to naprawd? wielka sprawa, poniewa?? marka Fenomenale dba nie tylko o nasz wygl?d, ale tak??e o nasz? wygod? i jak si? okazuje, te dwa elementy wcale nie musz? by? celami przeciwskutecznymi. Potrzeba jedynie marki Fenomenale, kt??ra b?dzie w stanie osi?gn?? pomi?dzy nimi symbioz? i jeszcze stworzy? sukienki, kt??rych cena b?dzie bardzo przyzwoita.


  Dodano: 2014-01-15 18:53:05

  Fryzury - ??lub i wesele
  Zaplanowanie za??lubin to ci???ki proces, a wyobra??enie swojego wizerunku w tym dniu to nieraz du??a zagadka. I w tym miejscu z pomoc? przybywaj? eksperci trudni?cy si? tematyk? fryzur ??lubnych od dawna. Jest to faktycznie wyj?tkowa sprawa, ??e warto uwierzy? profesjonalistom i wsp??lnie przeanalizowa? ka??dy detal stylizacji, scalaj?c je w zwart? ca??o???. Przygotowania Panny M??odej powinny dzia? si? w jednym miejscu, gdzie poszczeg??lni eksperci - stylista fryzur, makija??ystka i inni.eksperci s? w zgodnej wsp????pracy. Przy wyborze fryzury na ??lub nale??y uwzgl?dni? najpierw typ urody, barw? cery, w??os??w, t?cz??wki, potem obrys i kolorystyk? sukni oraz jej charakter. W taki spos??b oceniane predyspozycje fryzury ceremoni? za??lubin d???? a?? do urzeczywistnienia wyobra??e??.


  Dodano: 2014-01-08 01:24:20

  Elektrozawory - opole
  Firma Pneumaticon znajduj?ca si? w Opolu chcia??a Pa??stwu zaprezentowa? szeroki asortyment z pneumatyki oraz z automatyki. Znajd? u nas Pa??stwo elektrozawory 5/2, 3/2, 5/3. Nasi do??wiadczeni doradcy techniczny bardzo ch?tnie pomog? przy wyborze odpowiedniego elektrozawory. W naszej firmie posiadamy r??wnie?? mo??liwo??? zam??wienia si??ownik??w pneumatycznych.


  Dodano: 2013-08-06 11:21:58

  Drzwi antyw??amaniowe
  Oferta firmy Drzwipol to monta?? i wymiana drzwi wewn?trznych oraz drzwi zewn?trznych. Nale??y wiedzie?, ??e zgodnie z polskimi normami istniej? trzy klasy odporno??ci drzwi na w??amanie: A, B i C, przy czym dwie pierwsze klasy odnosz? si? do drzwi o jedynie podwy??szonej odporno??ci, za?? klasa C oznacza drzwi stricte antyw??amaniowe. Podczas zakupu trzeba pami?ta?, ??e klasa C drzwi antyw??amaniowych powinna by? potwierdzona specjalnym certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlanej b?d?? Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy G????wnej Policji. Warto doda?, ??e zakup drzwi antyw??amaniowych uprawnia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych do otrzymania zni??ki podczas ubezpieczania domu.


  Dodano: 2013-08-05 22:18:24

  tagi: grafika tworzenie stron dtp logo projekty graficzne sklep muzyczny instrumenty muzyczne efekty gitarowe strymon rzeczoznawca wycena maszyn szacowanie warto??ci nieruchomo??ci wyceny maj?tkowe monitoring obiekt??w instalacja monitoringu monta?? monitoringu instalacja kamer Warszawa monta?? kamer Warszawa wycena rzeczoznawca maj?tkowy krak??w sucha beskidzka ma??opolskie nieruchomo??? dzia??ka dom mieszkanie operat szacunkowy muzyka zesp???? muzyczny

  Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
  Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu