???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 0
 • Msn: 0
 • Yahoo: 0
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2151863
 • Ods??ony wpis??w: 281502
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Strona główna

  Drzwi antyw??amaniowe
  Oferta firmy Drzwipol to monta?? i wymiana drzwi wewn?trznych oraz drzwi zewn?trznych. Nale??y wiedzie?, ??e zgodnie z polskimi normami istniej? trzy klasy odporno??ci drzwi na w??amanie: A, B i C, przy czym dwie pierwsze klasy odnosz? si? do drzwi o jedynie podwy??szonej odporno??ci, za?? klasa C oznacza drzwi stricte antyw??amaniowe. Podczas zakupu trzeba pami?ta?, ??e klasa C drzwi antyw??amaniowych powinna by? potwierdzona specjalnym certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlanej b?d?? Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy G????wnej Policji. Warto doda?, ??e zakup drzwi antyw??amaniowych uprawnia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych do otrzymania zni??ki podczas ubezpieczania domu.


  Dodano: 2013-08-05 22:18:24

  Parapety Pozna??
  Wyko??czenie mieszkania to bardzo trudne zadanie, czasami trzeba w??o??y? w to bardzo du??o pracy. Naszym zadaniem jest przygotowanie dla Pa??stwa gotowych rozwi?za?? w zakresie parapet??w i innych element??w kamieniarskich. Dzi?ki naszemu d??ugiemu do??wiadczeniu w bran??y, mo??emy zaoferowa? Pa??stwu parapety z Poznania w rewelacyjnych cenach i warunkach. Robimy parapety z granitu, konglomeratu, marmuru i kwarcu. Nie boimy si? tak??e ich monta??u. Parapety Pozna?? to nasza g????wna ga????? oferty dzi?ki, kt??rej jeste??my na rynku ju?? ponad 25 lat i wci??? dostarczamy naszym klientom najlepsze parapety w Polsce.


  Dodano: 2015-01-12 16:00:05

  Sklep daszki, daszki nad drzwi, zadaszenia, pawilony ogrodowe
  Jak zamontowa? daszek nad drzwi? Jak poradzi? sobie gdy budynek zosta?? w??a??nie ocieplony? Na te i inne pytania w??a??ciciele oraz firmy remontowo-budowlane mog? znale??? odpowied?? na naszej stronie internetowej www.zadaszenia24.pl Opr??cz tego prowadzimy sprzeda?? zadasze?? w??asnej produkcji oraz markiz systemowych przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz przemys??owego i us??ugowego. Daszki nad drzwi to nasza pasja!


  Dodano: 2014-04-29 14:20:29

  Monta?? anten satelitarnych
  Monta?? anten ustaw anteny alarmy kamery domofony serwis naprawa konserwacja 24 7 dni w tygodniu szybko tanio profesjonalnie doje??d??amy wsz?dzie gdzie nas zaprasza nawet na mazury !!! Wycena instalacji oraz transport sprz?tu Gratis pomiar si??y sygna??u prze zamontowaniem dekodery stb dekoder mediabox+ turbo box wifibox i box instalacja multiroom bez kabli juz mo??liwe zadzwo?? zapytaj naszego technika 501-832-657


  Dodano: 2014-08-19 02:02:08

  Wykonamy monta?? myjni samoobs??ugowych
  Nasza firma oferuje kompleksowe us??ugi powi?zane ze sprzeda???, monta??em, obs??ug? i serwisowaniem myjni samoobs??ugowych na terenie ca??ego kraju. W ofercie budowa myjni bezdotykowych dwu, trzy, cztero, pi?ciu oraz sze??ciostanowiskowych. W spisie produkt??w/us??ug tak??e obs??uga myjni bezdotykowej dla u??ytkownik??w. Wieloletnie wiedz? praktyczn? w biznesie pozwala nam oferowa? przemy??lane rozwi?zania na lata. Nasze towary s? solidne i stateczne, co wi?cej wydajne. Rozwi?zania, kt??re stosujemy, mi?dzy innym system precyzyjnego dawkowania p??yn??w, gwarantuj? wysok? jako??? mycia samochod??w , a ponadto oszcz?dno??? w zu??yciu medi??w. Nasze myjnie samochodowe Szczecin s? w dodatku przyjazne dla ??rodowiska. W katalogu us??ug/produkt??w r??wnie?? dobrej jako??ci chemia do myjni.


  Dodano: 2014-08-28 21:15:05

  Wyk??adziny tarkett Kielce
  Dla wszystkich u??ytkownik??w boiska, hali sportowej, a wr?cz placu zabaw najwa??niejsze jest bezpiecze??stwo. Dlatego powinno si? zadba?, by na ka??dym terenie przeznaczonym dla sportowc??w znajdowa??y si? odpowiednie wyk??adziny tarkett oferowanych w Kielcach. Wyb??r takiej nawierzchni uzale??niony jest od tego, jaka grupa sportowc??w b?dzie z niej korzysta??a. Je??eli b?dzie to miejsce przeznaczone dla lekkoatlet??w to nale??y pod??o??e powinno by? dostosowane do obuwia z kolcami. Wyk??adziny tarkett Kielce przeznaczone dla dzieci tj. place zabaw amortyzuj? wszystkie upadki. Dla grupy pod??o??a o zr????nicowanym pod??o??u przyk??adowo. boiska typu orlik, lub boiska osiedlowe najlepszym rozstrzygni?ciem b?d? powierzchnie przepuszczaj?ce wod?. Nast?pnym wa??nym szczeg????em przy wyborze nawierzchni jest utrzymanie jej w czysto??ci. Musi to by? ??atwe do zrobienia. Zobacz ju?? w chwili obecnej pe??n? propozycj?.


  Dodano: 2014-10-30 20:07:18

  Gama instal | instalacje warszawa, instalacje monitoringu
  Gama-Instal oferuje instalacje monitoringu w Warszawie instalacja kamer do monitoringu, monta?? system??w CCTV, tani monitoring, wycena oraz doradztwo. Nasza firma od wielu lat zajmuje si? instalacjami monitoringu. Wykonujemy projekty, doradzamy i konfigurujemy nawet najbardziej skomplikowane systemy cctv. Naszym g????wnym atutem s? instalacje monitoringu, monta?? kamer do monitoringu, zak??adanie system??w monitoringu, instalacja kamer przemys??owych, obs??uga monitoringu oraz instalacje CCTV. Wsp????pracujemy wy???cznie z producentami oferuj?cymi wysokiej jako??ci urz?dzenia m.in. BCS, HikVision, Samsung i wielu innych. Dzia??amy na terenie wojew??dztwa mazowieckiego (Warszawa) jak i w ca??ej Polsce.


  Dodano: 2016-10-05 15:03:32

   tagi: akcesoria turystyczme sklep sklep internetowy sprz?t turystyczny sklep turysty skarpety latarki lampy b??aszczak blog asterisk linux serwis samochod??w ameryka??skich royal purple onkologia chirurgia plastyczna Szpital na Goszczy??skiego szpital si??str el??bietanek urologia Warszawa mokotowskie Centrum Medyczne chemioterapia laryngologia Warszawa szpital Mokot??w Warszawa szpital ??w El??biety warszawa bezpiecze??stwo BHP wyposa??enie budynk??w elektrozawory pneumatyka

   Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
   Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu