???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 19
 • Msn: 0
 • Yahoo: 10
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2175020
 • Ods??ony wpis??w: 281606
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Strona główna

  Biuro wycen maj?tkowych Beata Racho??
  Od 2007 roku jestem zwi?zana z rynkiem nieruchomo??ci. Ca??? swoj? aktywno??? edukacyjn? i zawodow? po??wi?cam tej dziedzinie. Jestem cz??onkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc??w Maj?tkowych. Nieustannie podnosz? swoje kwalifikacje. Wykonuj? wyceny dla os??b indywidualnych, instytucji i przedsi?biorstw. Swoim klientom zapewniam solidne i terminowe wykonanie wyceny w atrakcyjnych cenach. Wykonuje wyceny m. in. dla cel??w: ustalenie ceny kupna-sprzeda??y, ustalenie ceny wywo??awczej przy sprzeda??y, do ustalenia amortyzacji, aktualizacja op??at za u??ytkowanie wieczyste, ustalenie wielko??ci zabezpieczenia kredytu, obliczenie odszkodowania za wyw??aszczenie, ustalenie wielko??ci op??aty skarbowej (podatek od spadk??w i darowizn lub od czynno??ci cywilno-prawnych), ustalenie ceny sprzeda??y nieruchomo??ci u??ytkownikowi wieczystemu, obliczenie odszkodowania za szkody, ustalenie wysoko??ci ubezpieczenia, od uw??aszczenia osoby prawnej, obliczanie op??aty planistycznej, rozliczenia poniesionych nak??ad??w, obliczenie op??aty adiacenckiej, obliczenie nale??no??ci za wy???czenie gruntu rolnego (le??nego) z produkcji,zaliczenie mienia pozostawionego za granic? na poczet nabycia nieruchomo??ci. Wyceniam m. in.: dzia??ki, domy, lokale mieszkalne, nieruchomo??ci przemys??owe, lokale us??ugowe, hale, magazyny, nieruchomo??ci produkcyjne, hotele, kamienice, dzia??ki rolne, le??ne i inne. Opr??cz us??ug wyceny nieruchomo??ci ??wiadczymy r??wnie?? us??ugi po??rednictwa sprzeda??y na terenie wojew??dztwa ma??opolskiego. Wi?cej informacji: rzeczoznawca Tarn??w


  Dodano: 2015-01-17 18:57:44

  Wycena nieruchomo??ci | rzeczoznawca m?jatkowy - Ma??gorzata Drobna
  Ma??gorzata Drobna - rzeczoznawca maj?tkowy. Profesjonalne i rzetelne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomo??ci mi?dzy innymi dom, dzia??ka, mieszkanie, lokal u??ytkowy, grunty budowlane, grunty rolne, prawo w??asno??ciowe. Dzia??am g????wnie na terenie wojew??dztwa ma??opolskiego w szczeg??lno??ci powiat suski, krakowski oraz Miasto Krak??w. Zach?cam do zapoznania si? z ofert? na stronie internetowej i do kontaktu.


  Dodano: 2017-01-18 16:02:42

   tagi: onkologia chirurgia plastyczna Szpital na Goszczy??skiego szpital si??str el??bietanek urologia Warszawa mokotowskie Centrum Medyczne chemioterapia laryngologia Warszawa szpital Mokot??w Warszawa szpital ??w El??biety warszawa koszulki muzyczne koszulki dubstep koszulki trance koszulki muzyczne sklep koszulki z nadrukiem drzwi warszawa drzwi wroc??aw drzwi ????d?? drzwi katowice monta?? drzwi warszawa drzwi antyw??amaniowe przeprowadzki gdynia denty??ci stomatolodzy us??ugi stomatologiczne parapety z konglomeratu us??ugi kamieniarskie dobre parapety parapety marmurowe monta?? parapet??w

   Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
   Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu